Wat is trauma?

WAT IS TRAUMA

watistrauma

Wat is trauma

In het algemeen kan trauma worden gedefinieerd als een psychologische, emotionele reactie op een heftige gebeurtenis of een ervaring die diep pijnlijk of verontrustend is. Trauma is een blokkade die in je lichaam is ontstaan door een heftige gebeurtenis. Wanneer je iets meemaakt dat té heftig is om in één keer te verwerken, blijft een deel van de energie achter in het lichaam. Deze energie beperkt de stroming van jouw levensenergie en zorgt ervoor dat je psychische wond je belemmert in het dagelijks leven.  

Trauma kan het gevolg zijn van dingen zoals geboortetrauma, een operatie ondergaan, ziekte, betrokken zijn bij een auto-ongeluk, een grote gebeurtenis meemaken, dierbare overlijden, verwaarlozing, verkrachting, psychisch of seksueel misbruik of het slachtoffer zijn geweest van een misdrijf. 

Traumatische klachten kunnen echter ook ontstaan na een indringende ervaring of een langdurige periode van grote stress.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een inbraak, ontslag, echtscheiding of ziekenhuisopname.

Ook gebeurtenissen met een minder snel verloop, of die langer geleden zijn, kunnen trauma-verschijnselen veroorzaken. Denk hierbij aan een jarenlang durende slechte relatie waarin je je gevangen hebt gevoeld, een weinig liefdevolle opvoeding, misbruik, pesten.

Het maakt daarbij niet uit of de spanning recent of in het verleden is ontstaan. Soms is er één specifieke gebeurtenis aan te wijzen, soms gaat het om een opeenstapeling van verschillende traumatische momenten in je leven.

Maar wat voor trauma het ook is, in alle gevallen is er negatieve energie in je lichaam achtergebleven die een blokkade of beperking geeft.
Je hebt een psychische wond opgelopen die niet de aandacht heeft gekregen die nodig was. De pijn is verdrongen in plaats van verwerkt en dat kan leiden tot klachten als bijvoorbeeld slapeloosheid, angstgevoelens, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen of concentratiestoornissen.

Na een trauma sta je continu ‘aan’. Het vertrouwen in je eigen lichaam is ver te zoeken. Je voelt je vaak onveilig en reageert overspannen op normale situaties. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat je niet of niet goed meer functioneert in de samenleving.

Trauma symptomen.

Vaak zijn shock en ontkenning typische reacties op een traumatische gebeurtenis. Na verloop van tijd kunnen deze emotionele reacties vervagen, maar een overlevende kan ook reacties op lange termijn ervaren. 

De gevolgen worden soms pas veel later zichtbaar. Ze kunnen dan veel fysieke, emotionele en mentale klachten veroorzaken.

Voorbeelden hiervan zijn:

* Boosheid
* Aanhoudende gevoelens van verdriet en wanhoop
* Flashbacks
* Onvoorspelbare emoties
* Voortdurende alertheid
* Lichamelijke symptomen, zoals misselijkheid en hoofdpijn
* Intens schuldgevoel
* Gevoel van schaamte
* Angst om controle te verliezen
* Gevoelens van isolatie en hopeloosheid
* Emoties niet goed voelen en makkelijk vertrekken (dissociatie).
* Spierspanning, een gebrek aan spierkracht
* Weinig gronding en stroming van energie in je lichaam
* Vermoeidheid, slecht slapen
* Het leven overwegend analyserend en rationeel benaderen, waarbij je je lichaam minder voelt en veel in je hoofd zit
* Het gevoel altijd alert en op je hoede te zijn.
* Hoog gevoelig: prikkels en indrukken moeilijk kunnen filteren
* Moeite met grenzen ik-en de ander
* Hartkloppingen
* Oppervlakkig ademen
* Krachtverlies in spieren
* Overmatige gespannenheid of prikkelbaarheid
* Moeite om je echt te kunnen verbinden met anderen, je leeft niet voluit
* Een kort lontje hebben, snel geïrriteerd, geprikkeld en opvliegend
* Lichamelijke klachten die niet over gaan