Reiki Behandeling & Energetische Therapie

Reiki behandeling & Energetische therapie

Slider

Ready to heal? Stop the pain and start living again!

Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via
de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert
alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht.
Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen.

De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of
zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in z’n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook
beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je
lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een
positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn
uitwerking op je hele omgeving.

Wat Reiki of de universele levensenergie is, valt niet of nauwelijks te verklaren. Elk geschetst beeld,
elke visie, inzicht van wie dan ook is net zo waardevol als een ander. Zeer persoonlijk, wel of niet
gebaseerd op een godsbeeld, gestoeld op ervaringen. Pogingen om op wetenschappelijke manier
Reiki te verklaren blijven pogingen. Veel energievormen zijn onzichtbaar, onvoelbaar, b.v. grote delen
van het lichtspectrum en geluid boven en onder een bepaalde trillingsfrequentie. Reiki valt niet onder
deze vormen, hoewel het er wel vaak mee vergeleken wordt.

Een Reikibehandeling geeft een lekker gevoel, alsof je zit te genieten van de zon, een lekker briesje,
de samengebalde energie van golven, bergen en vele andere natuurverschijnselen die indruk op ons
maken. De een ziet de energie (kleuren), voelt de energie (warmte/trillingen), de ander merkt daar
niets van. De een heeft bewijs nodig, de ander heeft vertrouwen.