Rebirthing

REBIRTHING

rebirthing 1
......

HET GEBOORTE TRAUMA & REBIRTHING

Vrijwel iedereen heeft in min of meerdere mate een trauma opgelopen bij de geboorte. Het is slechts een kwestie van gradatie. De overgang van het drijven in een vloeistof naar een atmosferische omgeving is op zichzelf al traumatisch genoeg. Andere factoren die tot een geboortetrauma bijdragen zijn samentrekkingen in de baarmoeder terwijl de baarmoederhals nog gesloten is. Het gebruik van een verlostang of een vacuümpomp die het hoofdje van een uiterst gevoelige pasgeborene min of meer verpletteren of misvormen.

Een ruwe behandeling door artsen of verloskundigen. De scheiding van moeder en kind. Het doorknippen van de navelstreng voordat deze is uitgeklopt. Verder klappen op de billen in een ondersteboven gehouden positie om de ademhaling te stimuleren.

Met als gevolg een vernauwing van onze eerste ademhaling. En daarnaast nog een aantal negatieve besluiten die we genomen hebben tijdens het tijdstip van onze geboorte over het leven wat ons te wachten staat.
Met rebirthing wordt de kans geboden het geboortetrauma te verwerken en te helen, door de ademhaling opnieuw open te stellen en het negatieve denken om te keren.

Rebirthing is een bewuste onafgebroken en ontspannen intense ademhaling in een kalm tempo, waarin de in-en uitademing in elkaar overgaan als in een cirkel van adem. Men komt daarbij in een verhoogt bewustzijn, dit door middel van de zeer intense energiestroom die door de adem wordt vrijgemaakt. Waarna de door negatieve levenservaringen in het leven geroepen defensiemechanismen en emotionele drempels wegvallen.

 

OMSCHRIJVING VAN REBIRTHING

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid verdrongen levenservaringen alsnog te verwerken. Rebirthing kan als zelfontwikkelingstraject unieke geluks-en piekervaringen opleveren. Dit kan iemand ertoe brengen zijn/haar gehele leven opnieuw in te richten.

Rebirthing is een eenvoudige en prettige ademhalingstechniek. Je hoeft niets anders te doen dan de in-en uitademing met elkaar te verbinden en in een ontspannen ritme te ademen. Je ligt daarbij zo gemakkelijk mogelijk met je rug op een matras. Je ademt krachtig in en de uitademing laat je volledig los. Aan de uitademing hoef je niets te doen, want die gaat gewoon vanzelf door de zwaartekracht. De adem gaat via je buik en het middenrif naar het bovenste gedeelte van je borst. Dit gebied beadem je over het algemeen nooit, hier zit het vaak vast. Op deze plek ben je dikwijls op je hart/en of ziel getrapt’.

De energie van die vroegere gebeurtenissen, inclusief de pijn en herinneringen is daar ‘bevroren’. Door minimaal te ademen zijn we in staat de energie van pijnlijke gebeurtenissen te isoleren en te bevriezen. Als de energie bevroren is nemen we pijnlijke gevoelens niet langer meer waar. Dat betekent overigens niet dat ze verdwenen zijn, ze worden alleen buiten het bewustzijn gehouden.

Omdat we er niet meer met ons bewustzijn bij kunnen, is het onmogelijk geworden om deze gevoelens te verwerken en los te laten. Vaak gaan ze dan onder de bewustzijn drempel een eigen leven leiden. Dingen die ons nu overkomen en die veel lijken op de gebeurtenissen van toen kunnen overdreven gevoelens van angst, boosheid of verdriet oproepen zonder dat we weten waarom.

Ook lichamelijke klachten waarvan we de directe oorzaak niet kennen kunnen zich manifesteren. Op dat moment wordt dikwijls besloten een rebirther op te zoeken. De rebirther zal je stimuleren om intensief en verbonden te ademen. Wanneer je adem het bevroren gebied weer inneemt komt er een smeltingsproces op gang. Dit is echter meestal niet voldoende.

Om de energie helemaal vrij te maken moet je er uiting aan geven. Zo kan uiteindelijk ook het ‘oude zeer’ verwerkt en losgelaten worden. De methode is simpel en zacht, de uitwerking echter intens en vaak teveel om alleen te verwerken.

De aanwezigheid van een ervaren rebirther is dan ook noodzakelijk om je steun, warmte en veiligheid te bieden die je nodig hebt om door te ademen en het proces af te maken.

 

WAT GEBEURT ER TIJDENS EEN SESSIE

Gewoonlijk lig je comfortabel op een matras. De rebirther zit naast je en begeleid je in het ontspannen, maar intensieve verbonden ademhalingsritme. Hij geeft niet alleen stille aandacht,
maar ook fysieke en energetische steun. Omdat er vele manieren van ademen zijn en evenveel benaderingen van ademsessies is het moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren.

Bovendien is elke persoon uniek en wordt elke sessie beïnvloed door iemands staat van zijn, gezondheid, fysieke en emotionele gesteldheid van dat moment.

Tijdens een sessie kunnen de volgende typische symptomen optreden: veranderingen van temperatuur, je lichaam kan warm (transpireren) of koud (bibberen) aanvoelen. Tintelingen en vibraties wanneer de energie gaat stromen. Maar je kunt de voortgang van de energie ook tegenwerken waardoor strakheid of verkramping optreedt. Er kunnen zich allerlei emotionele versies manifesteren van verdriet, woede, angst tot herinneringen aan recente ervaringen.

Maar je kunt ook in contact komen met onverwerkt materiaal uit de vroegste kinderjaren en de periode rondom de geboorte. Toch wat er ook gebeurt de sessie eindigt meestal in een aangenaam gevoel van welzijn, een gevoel van geluk, rust en vrede.

De ervaringen tijdens sessie kunnen dus nogal uiteenlopen. Sommigen hebben visuele ervaringen of ondervinden intense emotionele gevoelens zoals: woede, geluk, verdriet, blijheid, verlatenheid, loutering, vervoering, hulpeloosheid, acceptatie, kalmte, vrede, soms vergezeld van herinneringen of inzichten. Anderen hebben slechts lichamelijke gewaarwordingen zoals: vibraties, tintelingen, energiegolven, verkrampingen, transpireren, warmte, koude, beklemming, adembevrijding, lachen, ontspanning, jeuk, enzovoort. Soms gebeuren er ook dingen die van de buitenkant niet waarneembaar zijn.

Maar wat er ook gebeurt, rebirthing is een proces van vertrouwen, toelaten en overgave aan de ademhaling en het controlemechanisme loslaten.