Depressie & Ayahuasca

Depressie & Ayahuasca

Wereldwijd worden ongeveer 121 miljoen mensen getroffen door depressie. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeert deze onzichtbare epidemie als een van ’s werelds meest invaliderende ziektes. Op basis van bevolkingsonderzoek wordt naar schatting 20 procent van de mensen gedurende het leven getroffen door een ernstige, klinische depressie. Ook in Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen wel eens te maken met depressie.

Maar wat is depressie nou eigenlijk?
Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. Binnen de psychiatrie wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gevoel van somberheid en een klinische depressie en ook binnen laatstgenoemde categorie is er een classificatie, namelijk: ‘het symptoom depressie’ (er wordt slechts voldaan aan een van de criteria van de DSM IV), het syndroom depressie (lichte depressie) en een stoornis depressie (ernstige depressie).

Schaamte
Ondanks het feit dat depressie als fenomeen veel aandacht krijgt, komt het vaak voor dat mensen die lijden aan depressie hun conditie neigen te verstoppen, zowel voor zichzelf als voor de buitenwereld. Alhoewel de medische gemeenschap depressie als een ziekte beschouwt, gaat het vaak gepaard met gevoelens van schaamte en veroordeelt men zichzelf als zwak, omdat men niet instaat is op eigen wilskracht uit de sombere stemming te komen. Het is een neerwaartse spiraal, waarbij de toekomst er steeds hopelozer uit gaat zien, naarmate de depressie voortduurt.

Energie
Binnen de energetische therapie kan depressie zowel fysieke als psychische oorzaken hebben. In de winter kunnen depressieve gevoelens ontstaan, omdat er minder prana (vitale energie) in de lucht hangt. Dit staat direct in relatie met de vermindering van de aanwezigheid van energie van de zon en is een voorbeeld van een fysieke oorzaak. Maar depressie kan ook een gevolg zijn van langdurige stress of trauma. Bij langdurige stress wordt er dusdanig veel aanspraak gemaakt op levensenergie, dat er op den duur een chronische tekort ontstaat.

Ayahuasca helpt bij depressie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *