Therapie\Shadow Emotional Work


In de groep leer je constructief met je woede en angst om te gaan.


"Onder het sociale masker dat we elke dag dragen, hebben we een verborgen schaduwkant: een impulsief, gewond, verdrietig of geïsoleerd onderdeel dat we over het algemeen proberen te negeren. De schaduw kan een bron zijn van emotionele rijkdom en vitaliteit, en erkennen dat het een weg kan zijn naar genezing en een authentiek leven."


Shadow Work is een psychosomatische methode voor het helen van trauma. Deze methode richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma in ons lichaam.

Sensaties zijn de taal van ons lichaam, het ervaren van sensaties is daarom de ingang tot verwerking van trauma.

Een therapiegroep voor diegenen, die vastlopen in hun werk, studie en contacten, die last hebben van agressieve buien en getuige en/of slachtoffer waren van (huiselijk) geweld, ofwel zelf ervaring hebben met geweld en/of getuige waren van lichamelijk en psychisch geweld.

Maar ook sexueel misbruik, incest, verwaarlozing in vroege jeugd, verlies van dierbaar persoon, liefdeloze opvoeding kan de oorzaak hebben van woede uitbarstingen.

En voor diegenen, die problemen hebben met hun directe omgeving, zich niet gewaardeerd en eenzaam voelen. De zelfwaarde is aangetast. Door op een laagdrempelige manier te werken is er de mogelijkheid om tot herstel te komen.

Shadow Work is een lichaamsgerichte therapie voor mensen, die veel onderdrukte woede hebben en moeite hebben om hun woede op een positieve manier te kanaliseren.

Het programma richt zich op diegenen, die problemen hebben om adequaat te functioneren en behoefte hebben aan ondersteuning in hun leven. Er wordt aandacht besteed aan hoe je meer grip kunt krijgen op je leven. Je zult vaardigheden en kennis aanleren, waardoor je beter in staat zult zijn om met je woede om te gaan.

Shadow Work werkt met de zogenaamde ‘felt sense’, het gewaarzijn van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen spanning te ontladen.

Voorbeelden van deze lichamelijke sensaties zijn: warmte, tintelingen, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling.

Met de juiste begeleiding naar het belichaamde gevoel kan het lichaam het zelfgenezende vermogen herstellen. Waardoor je woede of agressie beter begrepen wordt en verwerkt

Door je woede te herkennen en te leren voorkomen hoeft je woede niet tot een uitbarsting naar jezelf of je omgeving hoeft te komen.

Er ontstaat weer plezier als de woede op een constructieve manier beleefd, geuit, ontladen en ontvangen wordt.

Er wordt verwacht dat de deelnemers leren hoe ze constructief met hun woede om kunnen gaan. Dit leren ze in de 6 therapeutische groepsbijeenkomsten, maar ook door van de andere deelnemers te horen hoe zij dat aanpakken.Werkwijze:

Ik heb gezocht naar lichaamsgerichte werkvormen, omdat de pijnlijke geschiedenis weerspiegeld wordt in je lichaam. Het werken met het lichaam wordt gebruikt om tot verwerking en herstel te komen:


• Opwarmoefening, het lichaam vrijmaken van spanningspatronen, oefeningen gericht op lichaamsbewustwording/het leren dragen en bevatten van woede/vaardigheidsoefeningen

• Leren beleven, bevatten en uiten van woede op een veilige manier en in een veilige situatie

• Het vuur, de energie van woede leren uiten. Het leren overgeven aan het gevoel van woede binnen de structuur van oefeningen

• Hoe op gepaste wijze woede kan worden geuit in het dagelijkse leven


Doelen voor de deelnemers

• Het herstel van het vermogen om woede te voelen en te uiten.

• Herstellen van de integriteit d.m.v. het mobiliseren van de agressieve energie en de expressie ervan in de vorm van woede.

• Het leren “naar buiten bewegen”

• Het leren op een effectieve en gepaste manier woede te uiten i.p.v. verdoving/ inhouding/ (zelf)destructie.

• Het leren vechten om het vermogen om te vechten terug te krijgen.

• Loslaten van chronische fysieke spanningspatronen, psychosomatische klachten.

• Het ontwikkelen van een manier om de stress die dagelijks opgedaan wordt los te laten. Voor info en start datums mail gerust