Rouwverwerking


Ieder mens komt vroeg of laat met de dood in aanraking.


Rouwen is een emotioneel proces dat tijd en energie kost.

De dood kan echter ook genadeloos toeslaan en heel dichtbij komen.

Wanneer iemand die je lief hebt doodgaat, verandert je leven en de manier waarop je het leven staat, op een ingrijpende wijze.

Iemand verliezen is een ontwrichtende ervaring. Niets lijkt meer hetzelfde; emoties wisselen elkaar af: verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel…. De pijn van het gemis.

Het overlijden van een dierbaar persoon, is één van de ingrijpendste gebeurtenissen die we als mens kunnen meemaken.

Rouw ontstaat als reactie hierop en is een proces dat iedereen op eigen wijze doormaakt. Het leven moet opnieuw ingericht worden en het toekomstbeeld krijgt een andere vorm.

Het verlies nestelt zich in gedachten, gevoelens en kan zich zelfs lichamelijk gaan uiten.

Naarmate het rouwproces vordert, kunnen zowel fysiek als mentaal allerlei spanningsklachten optreden. Zo kan je eetlust sterk afnemen en kan je last krijgen van slapeloosheid.

Het rouwproces is zeer individueel en heeft bij iedereen een ander verloop. Hoe lang het duurt, met welke gevoelens je te maken krijgt en wat steun en troost biedt, het is voor ieder persoon anders. Rouwen heeft tijd en aandacht nodig.

Het verdriet om een verloren dierbare kan zich zelfs jaren later nog aandienen, dit is een verlaat verdriet.

Na jarenlang (bewust of onbewust) op de achtergrond te sluimeren, kan het zich aandienen op een moment en op een manier die je niet verwacht.

Dit hoeft niet altijd in de vorm van verdriet te zijn, maar kan zich ook uiten in andere emoties, zoals boosheid, frustratie, bevriezing van het lichaam, klachten als chronische pijnen, vermoeidheid, burn-out, depressie en zelfs suïcidale gedachten.

Het aan de oppervlakte komen van een verlaat verdriet wil niet zeggen dat je ergens in bent ‘blijven hangen’ of het verlies niet goed verwerkt hebt.

Het laat zien dat het tijd is om de gevolgen van het verlies van toen, in de tegenwoordige tijd aandacht te geven.

Soms lukt het niet om alleen of met hulp en steun van naasten om je heen je weg te vinden door het rouwproces.

Wij zijn gespecialiseerd in rouwverwerking en kunnen door diverse therapieën ondersteuning bieden om weer in je kracht te komen en met het verdriet om te leren gaan.