Rebirthing Guided Breathwork


Vrijwel iedereen heeft in min of meerdere mate een trauma opgelopen bij de geboorte.


Het is slechts een kwestie van gradatie. De overgang van het drijven in een vloeistof naar een atmosferische omgeving is op zichzelf al traumatisch genoeg.

Andere factoren die tot een geboortetrauma bijdragen zijn samentrekkingen in de baarmoeder terwijl de baarmoederhals nog gesloten is. Het gebruik van een verlostang of een vacuümpomp die het hoofdje van een uiterst gevoelige pasgeborene min of meer verpletteren of misvormen.

Een ruwe behandeling door artsen of verloskundigen. De scheiding van moeder en kind. Het doorknippen van de navelstreng voordat deze is uitgeklopt. Verder klappen op de billen in een ondersteboven gehouden positie om de ademhaling te stimuleren.

Met als gevolg een vernauwing van onze eerste ademhaling. En daarnaast nog een aantal negatieve besluiten die we genomen hebben tijdens het tijdstip van onze geboorte over het leven wat ons te wachten staat.

Met rebirthing wordt de kans geboden het geboortetrauma te verwerken en te helen, door de ademhaling opnieuw open te stellen en het negatieve denken om te keren.

Rebirthing is een bewuste onafgebroken en ontspannen intense ademhaling in een kalm tempo, waarin de in-en uitademing in elkaar overgaan als in een cirkel van adem.

Men komt daarbij in een verhoogt bewustzijn, dit door middel van de zeer intense energiestroom die door de adem wordt vrijgemaakt.

Waarna de door negatieve levenservaringen in het leven geroepen defensiemechanismen en emotionele drempels wegvallen.

De energie van die vroegere gebeurtenissen, inclusief de pijn en herinneringen is daar ‘bevroren’. Door minimaal te ademen zijn we in staat de energie van pijnlijke gebeurtenissen te isoleren en te bevriezen.

Als de energie bevroren is nemen we pijnlijke gevoelens niet langer meer waar. Dat betekent overigens niet dat ze verdwenen zijn, ze worden alleen buiten het bewustzijn gehouden.

Omdat we er niet meer met ons bewustzijn bij kunnen, is het onmogelijk geworden om deze gevoelens te verwerken en los te laten. Vaak gaan ze dan onder de bewustzijn drempel een eigen leven leiden. Dingen die ons nu overkomen en die veel lijken op de gebeurtenissen van toen kunnen overdreven gevoelens van angst, boosheid of verdriet oproepen zonder dat we weten waarom.

Ook lichamelijke klachten waarvan we de directe oorzaak niet kennen kunnen zich manifesteren. Op dat moment wordt dikwijls besloten een rebirther op te zoeken. De rebirther zal je stimuleren om intensief en verbonden te ademen. Wanneer je adem het bevroren gebied weer inneemt komt er een smeltingsproces op gang. Dit is echter meestal niet voldoende.

Om de energie helemaal vrij te maken moet je er uiting aan geven. Zo kan uiteindelijk ook het ‘oude zeer’ verwerkt en losgelaten worden. De methode is simpel en zacht, de uitwerking echter intens en vaak teveel om alleen te verwerken.

De aanwezigheid van een ervaren rebirther is dan ook noodzakelijk om je steun, warmte en veiligheid te bieden die je nodig hebt om door te ademen en het proces af te maken.

Tijdens een sessie kunnen de volgende typische symptomen optreden: veranderingen van temperatuur, je lichaam kan warm (transpireren) of koud (bibberen) aanvoelen. Tintelingen en vibraties wanneer de energie gaat stromen.

Maar je kunt de voortgang van de energie ook tegenwerken waardoor strakheid of verkramping optreedt. Er kunnen zich allerlei emotionele versies manifesteren van verdriet, woede, angst tot herinneringen aan recente ervaringen.

Maar je kunt ook in contact komen met onverwerkt materiaal uit de vroegste kinderjaren en de periode rondom de geboorte. Toch wat er ook gebeurt de sessie eindigt meestal in een aangenaam gevoel van welzijn, een gevoel van geluk, rust en vrede.

De ervaringen tijdens sessie kunnen dus nogal uiteenlopen. Sommigen hebben visuele ervaringen of ondervinden intense emotionele gevoelens zoals: woede, geluk, verdriet, blijheid, verlatenheid, loutering, vervoering, hulpeloosheid, acceptatie, kalmte, vrede, soms vergezeld van herinneringen of inzichten.

Anderen hebben slechts lichamelijke gewaarwordingen zoals: vibraties, tintelingen, energiegolven, verkrampingen, transpireren, warmte, koude, beklemming, adem bevrijding, lachen, ontspanning, jeuk, enzovoort. Soms gebeuren er ook dingen die van de buitenkant niet waarneembaar zijn.

Maar wat er ook gebeurt, rebirthing is een proces van vertrouwen, toelaten en overgave aan de ademhaling en het controlemechanisme loslaten.