Geboorte / Bevallings Trauma


Het is misschien lastig om te begrijpen hoe iets natuurlijks als een bevalling negatief of traumatiserend kan zijn.


Echter is al jaren duidelijk dat vrouwen intense psychologische stress kunnen ervaren na hun bevalling.


Ervaring van de bevalling

• Spoedkeizersnede

• Kunstverlossing (vacuüm/ tang)

• Zwangerschapscomplicaties (bijvoorbeeld vroeggeboorte, pre-eclampsie, zwangerschapsvergiftiging)

• Weinig steun ervaren van zorg of arts

• Weinig steun van partner

• Dissociatie tijdens de bevalling

• Gevoel van controleverlies

• Negatieve emoties

• Duur van de bevalling (kort of juist zeer lang)

• Zeer pijnlijke bevalling

• Eerder trauma (met name seksueel misbruik/ geweld)

• Depressie tijdens de zwangerschap of na de bevalling

• Ernstige angst voor de bevalling

• Niet goed met stress kunnen omgaan


Helaas voelen vrouwen met een bevallingstrauma zich vaak geïsoleerd en afgezonderd van andere moeders. Vaak komt dit omdat er gevoelsmatig een groot verschil zit tussen hun bevallingservaring en die van andere vrouwen.

Ook wordt een bevallingstrauma vaak niet begrepen door de maatschappij, die de psychologie achter een traumatische ervaring niet begrijpt en bovendien verwacht dat vrouwen hun bevallingservaring snel verwerken.

Dit leidt ertoe dat vrouwen die door bevallingstrauma zijn getroffen vaak geen aanknopingspunt voor begeleiding vinden, omdat andere vrouwen, die geen traumatische bevalling hebben meegemaakt, het lastig vinden om te begrijpen van welke invloed een slechte bevalling kan zijn.

Als gevolg hiervan voelen getroffen vrouwen zich alleen omdat zij het gevoel krijgen ‘anders’ te zijn dan andere vrouwen vanwege hun onvermogen om hun bevallingservaring te vergeten. Sommigen voelen zich hierdoor enorm schuldig.

Wanneer je lijdt aan depressieve, angst en vermoeidheidsklachten dan is het tijd om het aan jezelf toe te geven, het te delen met je partner/vriend en uiteindelijk ook je zorgverlener.

Het is belangrijk om nu hulp te zoeken en het helingsproces te starten. Het zou een grote opluchting kunnen zijn om de last van de onzichtbare pijn te verminderen.

Blijf er niet mee doorlopen, maar zoek hulp

Tegenwoordig wordt erkend dat posttraumatische stress-stoornis ook een gevolg van een traumatische bevalling kan zijn