TRAUMA RELEASE BREATHWORK


Ademen als medicijn voor lichaam en geest


Met Trauma Release Breath kom je vrij gemakkelijk bij de kern van de diepe overtuigingen die je in de loop van je leven hebt opgedaan. Daarbij worden zowel de inzichten van de moderne psychologie gebruikt, als die van de oosterse wijzen en mystici.

De Trauma Release Breath ruimt onzuiverheden uit de verschillende lagen van je wezen op, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Bij het beoefenen is het belangrijk om je open te stellen voor het radicale idee dat alleen het nu bestaat. Het verleden is voor altijd voorbij.

Het verleden bestaat niet. Alleen het ‘hier en nu’ bestaat. Wat we ons verleden noemen zijn slechts herinneringen, vergeelde foto’s van wat ooit ‘hier en nu geweest is. Die foto’s hebben geen andere betekenis, dan die welke wij eraan toekennen. Als je in het verleden door een tijger gebeten bent, kan een foto van een tijger mogelijk angst oproepen. Maar door een foto van een tijger kun je nooit gebeten worden.

Toch leven we vaak alsof het zogenaamde verleden nog bestaat. Maar voor het heden heeft dit geen enkel belang. We zijn gehypnotiseerd geraakt door angstbeelden die samenhangen met herinneringen uit het verleden of zelfs door interpretaties daarvan. Deze herinneringen die in ons onderbewustzijn zitten, omdat ze destijds te bedreigend waren om onder ogen te zien, bepalen in grote mate ons huidige leven.

Ze zijn de bron van al onze angsten en zorgen.

Vandaar dat het nu soms heel veel moed en moeite kost om je onderbewuste te overtuigen van de onontkoombare waarheid dat het verleden niet meer bestaat.

Kenmerkend voor ademwerk is het bewust verbonden ademen, dat wil zeggen dat er geen pauzes zijn tussen de in-en uitademing. De bedoeling hiervan is een vrije, natuurlijke ademhaling te ontwikkelen. Het vinden van een vrije, natuurlijke ademhaling leidt ertoe dat je je adem als bron van kracht kan ervaren en gebruiken.

Blokkades en spanningen komen naar de oppervlakte en kunnen oplossen: je ziel krijgt ruimte. Ademhalen is de belangrijkste lichaamsfunctie omdat alle andere functies ervan afhankelijk zijn. Ademen is leven, en een natuurlijke ademhaling verhoogt ook de kwaliteit van het leven.

Door opnieuw te leren ademen kan je jezelf genezen